Vista do Maxi

Vista do Maxi

xoves, 7 de abril de 2016

Difícil de crer pero certo

Estas últimas semanas tivemos a ocasión de comprobar que a conduta do concello e dos propietarios da parcela achégase ao surrealismo, non sabemos se por inquedanza, debido a que talvez agochan algo, ou porque o seu proxecto de construir un apartahotel, ou mesmo un edificio de apartamentos de aluguer non se sostén por distintos motivos.

O día 27 de Xaneiro, a asociación Santa Cruz Aberta ao Mar solicitou, coma parte interesada, consultar o expediente administrativo relativo á parcela do Maxi, sobre a que se pretende construir un edificio. En principio sería un apartahotel con moito de aparta- e pouco de hotel, o dobre de grande que o antigo hotel Maxi, e que deixaría a Santa Cruz de Liáns prácticamente sen vistas ao mar, estragando a imaxe da vila, restándolle atractivo e apantallando o símbolo do concello de Oleiros, o castelo de Santa Cruz.

Ese mediodía, casualmente, apareceron na entrada da finca uns cartaces indicando que non estaba permitido aparcar. Días despóis voltaron colocar na entrada unhas penas semellantes ás do inverno de 2014, que "aparceran" pouco despóis de que SCAOM comezara a súa actividadePor ridículo que semelle, da a impresión de que a prohibición de aparcar é unha caste de castigo á veciñanza de Santa Cruz que se opón a unha operación urbanística que moitos consideramos perxudicial para case todos, e que poderíase evitar se o concello de Oleiros cumprise o seu deber de defender os intereses da veciñanza. Abondaría con que de xeito negociado e procurando non perxudicar a ninguén, se permutase esa finca por outros terreos de entre os moitos, e dun valor considerábel, que están en mans da entidade local

Respecto da solicitude, pasado un mes pensamos que o goberno local non se dignaría en respostar, o que non é raro tendo en conta que non respostaron a unha solicitude de reunión co alcalde, Angel García Seoane, realizada fai 9 meses á vez que presentabamos 1889 sinaturaons en apoio da nosa petición. Finalmente, o 3 de Marzo, recibimos a comunicación que figura á dereita.

Denéganos o dereito a consultar un expediente dunha administración pública aducindo que non teñen constancia da nosa condición de interesados e, de xeito ambiguo, facendo referencia a que non está concedida a licenza de obra e que neste intre a información non sería pública. Iso desmente as informacións que foron aparecendo na prensa e en medios municipais nos últimos meses. Despóis de nos asesorar en materia legal, pensamos que o primeiro punto soluciónase cunha copia dos estatutos e que o relativo á fase de tramitación non se sostén, polo que presentamos a seguinte alegación:


 
 As comparacións son odiosas ...

Recentemente a equipa de goberno municipal fixo pública a súa intención de expropiar dúas vivendas que están en primeira liña de praia, concretamente diante de Bastiagueiro Pequeno. Como se ve, o goberno do concello non ten nada en contra das expropiacións -que non é o que pedimos, preferimos que se negocie-, pero semella facer distincións en función de quen sexa o propietario. Ese caso suporía derrubar dúas vivendas particulares, e dende logo non teñen o impacto visual nin contra o patrimonio que suporía o edificio proxectado na beiramar de Santa Cruz.

Ningún comentario:

Publicar un comentario